Programme

SYNASC 2021 Programme

(all time slots correspond to Eastern European Time – EET (UTC +2) )